Řešení

Falešný poplach je pro uživatele vždy považován za nežádoucí element, který vyžaduje vaši pozornost a kontrolu. Detekce pohybu SMD Plus nabízí spolehlivou a přesnou funkci alarmu s konkrétním zaměřením na osoby a vozidla s filtrováním nežádoucích objektů, jako jsou zvířata, listy anebo další objekty, které narušují snímanou scénu.